Welkom bij basisschool

St. Willibrordus

Op de St. Willibrordus ontdekken onze leerlingen wie ze zijn en wat ze kunnen, zowel cognitief, creatief als sociaal. De leerlingen zijn trots op hun eigen ontwikkeling en worden optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. Als team maken we in gezamenlijkheid keuzes en daar staan we voor. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. We vieren successen en reflecteren op ons handelen. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en duidelijk. Ouders zijn gelijkwaardige partners waarmee we graag samenwerken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. We gaan respectvol met elkaar om.

Wat zeggen

onze ouders en leerlingen