Meld uw zoon of dochter aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw zoon of dochter aan

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden bij basisschool St. Willibrordus? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Allereerst: Hartelijk dank voor uw interesse in onze school!

Vanaf het moment dat uw zoon of dochter vier jaar wordt, mag hij of zij naar school! In verband met onze organisatie vinden wij het prettig als u uw zoon of dochter vroegtijdig (ca 6 – 12 maanden voor de vierde verjaardag) aanmeldt. In onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids en/of na een informatief gesprek besluit uw zoon of dochter aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een kennismakingsgesprek inplannen met de directeur. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u vanwege een situatie in uw privé besluit om uw zoon of dochter in te schrijven in één van de hogere groepen van de basisschool. Ook dan nodigen wij u van harte uit om contact  met ons op te nemen. Wij volgen bij alle aanmeldingen onderstaande stappen:

Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u verdere informatie over onze school, wij geven u een rondleiding door onze school, we bespreken uw en onze verwachtingen t.a.v. het geven van onderwijs en we wisselen belangrijke informatie uit over uw zoon of dochter. U krijgt hierdoor een eerste indruk van onze school en wij krijgen middels deze kennismaking zicht op de eerste onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Mocht het voor het onderwijsaanbod van uw zoon of dochter wenselijk zijn dat onze intern begeleider een keer komt kijken bij de peuterspeelzaal, de kinderopvang en/of de voorschoolse voorziening (of anders), dan behoort dat in overleg tot de mogelijkheden. Wij doen er alles aan om voor uw zoon of dochter bij  ons wordt aangemeld, duidelijk te krijgen of ons onderwijs kan voldoen aan dat wat uw zoon of dochter nodig heeft. Mochten wij daar niet aan kunnen voldoen, dan helpen wij u zoeken naar een passende plaats voor uw zoon of dochter.

Mocht u na het volgen van bovenstaande stappen over (kunnen) gaan tot het aanmelden van uw zoon of dochter op onze school, dan ontvangt u van ons een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk bij ons in te dienen.

Wordt uw zoon of dochter op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens neemt de leerkracht van de groep van uw zoon of dochter contact met u op voor het plannen van één of meerdere wenmomenten. Via de leerkracht ontvangt u ook alle praktische informatie zodat we een zo goed mogelijke start op onze school kunnen maken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen aan ons hebben, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Vriendelijke groet namens het Team van RKBS St Willibrordus,

Moniek Soppe

Directeur

Contact
RKBS St. Willibrordus
Thorbeckestraat 1
7742 AJ Coevorden
0524 513531
directie.willibrordus@catent.nl