Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal op school!

Peuterspeelzaal

Bij Peuters Op School (POS) spelen we in op de nieuwsgierigheid van peuters en laten we ze stap voor stap kennis maken met de wereld om zich heen. We bieden peuters de ruimte om kennis te maken met zichzelf, elkaar én de basisschool. Onze deskundige medewerkers zorgen er hierbij voor dat een kind zich fijn voelt en zichzelf kan zijn. POS Willibrordus is niet alleen gevestigd in Rkbs St. Willibrordus, maar werkt intensief samen en biedt zo peuters de kans om al kennis te maken met de school. Door de samenwerking met het basisonderwijs zal de aansluiting en de overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijk en soepel verlopen. Op de POS start iedereen tegelijk en sluiten we gezamenlijk de ochtend af. Zo hebben we dezelfde structuur als op school. De groepen bieden ook voorschoolse educatie (VE). Er wordt gewerkt met methoden als Uk & Puk en Logo 3000.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met Karin Beuker, clustermanager Kinderwereld ( karin@kinderwereld.info  | 06-15 30 37 49 )

Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen.

De POS  (Peuters op School) Willibrordus maakt die wereld stap voor stap een beetje groter. Uw kind leert deel uit te maken van een groep: samen spelen, eerlijk delen en op je beurt wachten. Ook wordt de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en emotionele ontwikkeling van uw kind gestimuleerd. Op de POS wordt gewerkt met een vast dagritme. Alle peuters doen mee aan de kring en de groepsactiviteiten. Daarnaast is er tijd voor vrij spelen. Het samen plakken, kleien, verven, lezen, zingen, bouwen, klimmen en klauteren draagt bij aan de ontwikkeling van uw kind. Onze deskundige medewerkers zorgen er hierbij voor dat uw kind zich fijn voelt en zichzelf kan zijn. Er wordt gewerkt met thema’s zoals ‘Reuzen en kabouters’, ‘Hatsjoe’ of ‘Dit ben ik!’. De medewerkers op de POS zijn hiervoor speciaal geschoold.

POS Willibrordus is niet alleen gevestigd in Rkbs St. Willibrordus, maar werkt intensief samen met de kleutergroepen in de school en biedt zo peuters de kans laagdrempelig kennis te maken met de school. Door deze samenwerking met het basisonderwijs zal de aansluiting en de overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijker en soepeler verlopen.

POS Willibrordus is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:30—12:30 uur, gedurende de schoolweken. Een dagdeel of dagdelen zijn vrij te kiezen.

De kosten voor POS Willibrordus zijn inclusief eten, drinken en luiers. U betaalt een vast bedrag per uur. Deze kosten hoeft u niet volledig zelf te betalen, u kunt een deel van de kosten terug krijgen via de kinderopvangtoeslag en wellicht komt u in aanmerking (geen of één ouder werkt) voor subsidie vanuit de gemeente Coevorden. In beide gevallen is uw eigen bijdrage inkomensafhankelijk, wij helpen u graag als u hierover vragen heeft. Voor plaatsing van kinderen met een VE indicatie geldt een vaste ouderbijdrage, zie hiervoor de volgende website: Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)? | Rijksoverheid.nl.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met Karin Beuker, clustermanager Kinderwereld via ( karin@kinderwereld.info  | 06-15 30 37 49 )